فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی(سنگنوردی داخل سالن)

موارد مربوط به سنگ نوردی داخل سالن را در این بخش مطرح نمایید

امور دبیرخانه

سوالات مربوط به سیستم اداری فدراسیون را در این قسمت مطرح نمایید

بخش برف و یخ

هر گونه سوال در خصوص بخش برف و یخ

کمیته محیط زیست

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت و امور پرتال

پرسش های خود در خصوص عضویت و امور پرتال را در این بخش مطرح نمایید

کمیته آموزش

موارد مربوط به آموزش را در این بخش مطرح نمایید

کمیته صعود های ورزشی(سنگنوردی داخل سالن)

موارد مربوط به سنگ نوردی داخل سالن را در این بخش مطرح نمایید

امور دبیرخانه

سوالات مربوط به سیستم اداری فدراسیون را در این قسمت مطرح نمایید

بخش برف و یخ

هر گونه سوال در خصوص بخش برف و یخ

کمیته محیط زیست

موارد مربوط به محیط زیست را در این بخش مطرح نمایید