فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

ورود به پرتال

لیست مسابقات جاری
مردان / زنان
رشته
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشورمعلولین و جانبازان


زمان شروع دوره : 1397/02/22
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1397/02/15
هزینه دوره : 50000
محل برگزاری : تهران

متن بخشنامه/ثبت نام
5
دوره
سرطناب
آزاد
مردان
ظرفیت باقی مانده
6