فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

ورود به پرتال

لیست دوره های جاری
مردان / زنان
بازآموزی مربیان درجه 3 سنگ نوردی


زمان شروع دوره : 1396/09/01
مدت زمان دوره : 3
مهلت ثبت نام : 1396/08/21
هزینه دوره : 1500000
محل برگزاری : فارس

متن بخشنامه/ثبت نام
دوره
مردان
ظرفیت باقی مانده
48