فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

ورود به پرتال

لیست دوره های جاری
مردان / زنان
آزمون ورودی مربیگری درجه 3 سنگ نوردی


زمان شروع دوره : 1397/04/21
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1397/04/13
هزینه دوره : 800000
محل برگزاری : پل خواب

متن بخشنامه/ثبت نام
دوره
مردان
ظرفیت باقی مانده
20
آزمون ورودی مربیگری درجه 2 سنگ نوردی


زمان شروع دوره : 1397/04/20
مدت زمان دوره : 1
مهلت ثبت نام : 1397/04/13
هزینه دوره : 800000
محل برگزاری : پل خواب

متن بخشنامه/ثبت نام
دوره
مردان
ظرفیت باقی مانده
21
کارگاه دانش‌افزایی سنگ نوردی ویژه آزمون ورودی درجه 3


زمان شروع دوره : 1397/04/04
مدت زمان دوره : 2
مهلت ثبت نام : 1397/03/30
هزینه دوره : 0
محل برگزاری : پل خواب

متن بخشنامه/ثبت نام
دوره
مردان
ظرفیت باقی مانده
6