فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ايران

I. R. Iran Mountaineering & Sport Climbing Federation

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید !


نام کاربری ( ایمیل ) خود را وارد کنید تا کلمه عبور جدیدی برای تلگرام شما ارسال گردد.
درصورتی که به رباط تلگرام متصل نیستید ایتدا با تماس با امور پرتال فدراسیون رمز جدید دریافت نموده و سپس رباط تلگرام با این آدرس https://telegram.me/msfiportal_bot متصل شوید